Band-aid

Guard: “Anong nangyari?” points at my band-aid
Me: “Nauntog po.. sa katotohanan.”
Guard: stares in disbelief

Advertisements