Hindi ako titigil.

Hindi ako titigil.

Hanggang may pag-asa.

Hanggang may tsansa.

Hindi ako titigil.

Hanggang hindi maayos.

Hanggang hindi umaayon.

Hindi ako titigil.

Hanggang kaya ko.

Hanggang hindi ka sumusuko.

Advertisements